Hlavní strana arrow Daňová evidence  
Neděle, 03 březen 2024
Zprávičky

Daňová evidence pro podnikatele:

- zpracování účetních dokladů (měsíčně či čtvrtletně – dle dohody)

- vedení povinných evidencí – kniha závazků, pohledávek, pokladní kniha

- vedení evidence majetku – dlouhodobý hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, ostatní majetek (leasingy apod.)

- přehledy splácení leasingu a úvěrů

- evidence DPH a zpracování přiznání k DPH

- měsíční účetní závěrky – sestavování měsíčních výkazů o hospodaření firmy

- zastupování při jednání s úřady na základě plné moci

- uspořádání a archivace účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy

- sestavení odpisových plánů majetku a jejich promítnutí do účetnictví a daní

- roční tiskové sestavy – peněžní deník

- roční účetní závěrka, sestavení závěrky a přiznání k dani z příjmů fyzických osob